Een greep uit de opdrachten van ?Kok-Consult!

Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord

Organisatie van leergang, vraagbaak voor ondernemers en starters van kleinschalige verblijfsaccommodatie

Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ten behoeve van Taskforce Multifunctionele Landbouw

Programmamanager Recreatie en Toerisme, gericht op innovatie, marketing, ondernemerschap en verbindingen leggen. Zij heeft het platform plattelandstoerisme opgericht

LTO Nederland

Project: Je verdiende loon
Projectmanagement,  projectvoorstel uitwerken voor ESF-subsidie, cofinanciering regelen
Onderwerp: financiële situatie agrarische vrouwen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Partners: Federatie Zakenvrouwen en LTO Vrouw en Bedrijf
Project: Ondernemend netwerken door vrouwen voor een vitaal platteland

Provincie Utrecht en 4 gemeenten

Project: Focus op de Krommerijnstreek
Het opzetten van de samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties aan de hand van concrete doelen en beleidsthema’s, projectmanagement, aansturen deelprojecten

Gemeente Bunnik

Project: Toekomstvisie gemeente Bunnik opstellen, interactief proces met bevolking en omgeving
Extern projectleider, communicatie, workshopleider, voorzitter open huis

Agro-energy

Werkzaamheden: interimmanagement, opzetten van de binnendienst voor marketing en sales.

Provincie Utrecht

Project: Stichts Goed
Projectleiding, advies, netwerk bouwen, cursus voor ondernemers opzetten, aansturen projectteam, samenwerking met Neerlands Goed opzetten
Onderwerp: luxe logies op het platteland.